AKTUALITY     |     ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA     |     KONTAKTNÍ FORMULÁŘ     |     KNIHA NÁVŠTĚV
VZNIK HUDEBNÍ ŠKOLY

Radek Meluzín

Soukromá hudební umělecká škola Radka Meluzína byla založena 1.9.2001 a působí v brněnském a vyškovském regionu. Posláním hudební umělecké školy je aktivizovat děti a mládež k všestranné umělecké tvorbě, k tvůrčí činnosti v oblasti hudby a pohybového umění. Cílem je přiblížit výuku dětem co možná nejblíže k místu jejich bydliště, vychovávat citlivé a vzdělané posluchače koncertů, návštěvníky divadel a výstav, kteří budou mít k umění blízký a trvalý vztah. Dále rozvíjet vlohy a nadání pro interpretační i tvořivou činnost budoucích amatérů a připravovat talentované jedince pro studium na středních i vysokých školách uměleckého zaměření. Nezvratnou pravdou však zůstává, že jakýkoliv umělecký žánr člověk vnímá nejlépe tehdy, když se ho sám zmocňuje svým výkonem a denní domácí přípravou.

Důležitou samostatnou složku výuky tvoří komunikace s rodiči a určitý závazek také pro ně ve vytvoření vhodného zázemí pro žáka, které je nezbytně nutné pro jeho hudební vývoj. Nepleťte si prosím hudební školu s " odkládacím ústavem pro Vaše děti " Rádi Vám i dětem předáme to nejlepší co v nás hudba zanechala, ale Vás rodiče a Váš denní přínos, alespoň v začátcích nikdo nenahradí. Žádný i sebelepší kantor nedokáže zázraky za omezený čas k výuce určený. Hudební škola v individuálních případech poskytuje i domácí služby - denní práci žáka s pedagogem hudební školy.

Hudební škola se věnuje dětem už od útlého věku výukou zobcové flétny v mateřských školách, pomáhá zde nejen hudebně hrou rozvíjet dítě, ale také při respiračních potížích. Škola každoročně pořádá žákovské koncerty, koncerty kolektivů i talentovaných jednotlivců, soutěže, kulturní vystoupení, vánoční koncerty, benefiční koncerty, koncerty učitelů i žáků, výchovné akce pro školy i mateřské školy atd. Koncerty talentů jsou doprovázeny živou kapelou dle druhu programu. Vážná hudba - komorní orchestr, Moderní hudba - rocková skupina, Etnická hudba - cimbálová muzika, Folk a Country - cimbálová muzika, nebo country kapela.Všechny výše uvedené kapely jsou profesionální.