AKTUALITY     |     ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA     |     KONTAKTNÍ FORMULÁŘ     |     KNIHA NÁVŠTĚV
CENÍK ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Druh studia

Individuelně
Skupinově

Hudební obor / bez věkového omezení

3900,-
3200,-

Soukromá výuka

550,- / hod *
400,- / hod *

Hudební výuka dětí v MŠ

x
2000,-

Online výuka

3500,-
x

 


Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a platné pro pololetí školního roku.
*- doprava 12,-/km

Školné na 1. pololetí je splatné od 1.9. 2022 do 30.10.2022
Školné na 2. pololetí je splatné od 1.2. 2023 do 30.03.2023


Platby školného přijímáme  převodem na bankovní účet č. 176389777/0300 - žáci ze třídy p.uč. Radka Meluzína
Platby školného přijímáme  převodem na bankovní účet č. 2802180073/0800 - žáci z ostatních tříd
Platby hudebních pomůcek a hudebnin zakoupených školou určených do vlastnictví žáků přijímáme v hotovosti (při výuce), nebo  převodem na účet č. 1693833033/3030

VS uvádějte prosím telefonní číslo uvedené v přihlášce žáka.